การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

 • จัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน ให้บริการจัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ฮั่วเซ่งเฮง และจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย
 • รับสินค้าที่สาขา สาขาที่ให้บริการรับสินค้าของ ฮั่วเซ่งเฮง ช้อปออนไลน์ มีดังนี้
  สาขาเยาวราช
  – ห้องค้าทองคำแท่ง อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 1 เปิดให้บริการรับสินค้า วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 12.00 น. – 17.00 น.
  – ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง สำนักงานใหญ่ เปิดให้บริการรับสินค้า เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 17.00 น.
  – หรือห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง ถนนมังกร เปิดให้บริการรับสินค้า เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 17.00 น.
  สาขาสีลมคอมเพล็กซ์
  – อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 เปิดให้บริการรับสินค้า ทุกวัน เวลา 12.00 น. – 19.00 น.
  สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
  – อาคารซีคอนสแควร์ ชั้น 2 โซนลานน้ำพุ เปิดให้บริการรับสินค้า ทุกวัน เวลา 12.00 น. – 19.00 น.
 • กรณีสั่งซื้อสินค้าให้ผู้อื่นรับสินค้า ทางผู้สั่งจะต้องแจ้งทางผู้รับให้เตรียมรับสินค้า หากผู้รับไม่รับสินค้า สินค้าจะถูกจัดส่งกลับไปให้ผู้สั่งสินค้าแทน โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่
 • หลังจากทำการสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่ง และช่องทางการจัดส่ง
 • การจัดส่งสินค้าจาก ฮั่วเซ่งเฮง ช้อปออนไลน์ จะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากผู้รับสินค้าปลายทาง ทุกกรณี

จัดส่งโดย ฮั่วเซ่งเฮง

พื้นที่การจัดส่ง: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ตามพื้นที่ที่กำหนด)
มูลค่าการสั่งซื้อ: ไม่มีขั้นต่ำและไม่จำกัดมูลค่าการสั่งซื้อ
ค่าบริการ: 150 และ 200 บาท โดยแบ่งเป็นเขตตามตารางด้านล่าง


ตารางที่พื้นที่การขนส่ง ฮั่วเซ่งเฮง ช้อปออนไลน์

ระยะเวลาการจัดส่ง

 • ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 – 5 วันทำการ
  *โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าโทรติดต่อลูกค้าก่อนเข้าจัดส่ง กรณีลูกค้ายืนยันนัดจัดส่งแล้วเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ลูกค้าจะต้องมารับสินค้าที่สาขา หากต้องการให้ทางบริษัทจัดส่งสินค้าให้ จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ตามเขตพื้นที่ให้บริการ โดยลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3-5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าติดต่อบริษัทฯ กลับมา

การรับสินค้า
ขั้นตอนการจัดส่งโดย HSH

 • ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นลูกค้าผู้ทำคำสั่งซื้อหรือบุคคลที่ลูกค้าแจ้งชื่อไว้ตามข้อมูลการจัดส่งเท่านั้น โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • ผู้รับสินค้าตรวจสอบสินค้าและใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงนามเพื่อยืนยันการรับสินค้า เจ้าหน้าที่จะบันทึกภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินคู่กับหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้รับสินค้า โดยปิดข้อมูลที่เป็นเลขประจำตัวประชาชน ชิปการ์ด และแถบบาร์โค้ด
 • กรณีผู้รับสินค้าไม่ใช่บุคคลที่ลูกค้าแจ้งชื่อไว้ตามข้อมูลการจัดส่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้า เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และหากต้องดำเนินการส่งสินค้าใหม่ลูกค้าตกลงเสียค่าบริการเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับสินค้า กรุณาส่งข้อมูลมาที่ LINE (ไลน์) @hshofficialstore หรืออีเมล eshop.support@huasengheng.com อย่างน้อย 1 วันทำการก่อนบริษัทนำส่งสินค้า

ไปรษณีย์ไทย EMS รับประกัน

พื้นที่การจัดส่ง: ทั่วประเทศไทย
มูลค่าการสั่งซื้อ: มูลค่าสินค้าไม่เกิน 50,000 บาท
ค่าบริการ: คำนวณตามมูลค่าของสินค้า ประกอบด้วยค่าบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมรับประกัน และค่าบริการรับประกัน
ระยะเวลาการจัดส่ง

 • สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินก่อน เวลา 14.00 น. สินค้าจะถูกส่งมอบให้ไปรษณีย์ไทยในวันทำการถัดไป หากวันถัดไปเป็นวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ สินค้าจะถูกส่งมอบให้ไปรษณีย์ไทยในวันที่เปิดทำการ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2 – 4 วันทำการ สำหรับพื้นที่ห่างไกลอาจมีการจัดส่งล่าช้ากว่าที่ระบุ โดยไปรษณีย์ไทยนำจ่ายพัสดุทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.
 • สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินหลัง เวลา 14.00 น. สินค้าจะถูกส่งมอบให้ไปรษณีย์ไทยใน 2 วันทำการถัดไป หาก 2 วันถัดไปเป็นวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ สินค้าจะถูกส่งมอบให้ไปรษณีย์ไทยในวันที่เปิดทำการ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 – 5 วันทำการ สำหรับพื้นที่ห่างไกลอาจมีการจัดส่งล่าช้ากว่าที่ระบุ โดยไปรษณีย์ไทยนำจ่ายพัสดุทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.

การรับพัสดุ

ขั้นตอนการจัดส่งโดยปณ

 • ผู้รับพัสดุจะต้องเป็นบุคคลที่ลูกค้าแจ้งชื่อไว้ตามข้อมูลการจัดส่งเท่านั้น โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ตรวจสอบ
 • ผู้รับพัสดุตกลงยินยอมให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้รับพัสดุคู่กับกล่องพัสดุ และโปรดทราบว่าหากไม่ยินยอมให้บันทึกภาพ เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบสภาพกล่องพัสดุให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากสภาพกล่องพัสดุอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ มีการชำรุดหรือเสียหาย เช่น ฉีกขาด หรือมีร่องรอยการแกะ ให้ปฏิเสธการรับพัสดุต่อเจ้าหน้าที่ทันที พร้อมบันทึกวีดิโอหลักฐานความเสียหายของกล่องพัสดุ
  *กรณีปฏิเสธการรับพัสดุ และทางบริษัทตรวจสอบไม่พบความเสียหาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับหรือเข้ามารับสินค้าที่สาขาด้วยตนเอง
 • เมื่อรับพัสดุแล้วลูกค้าจะต้องบันทึกวิดีโอตั้งแต่ก่อนการเปิดกล่องพัสดุ ขณะเปิด จนถึงขั้นตอนการแกะตรวจสอบสินค้าและใบเสร็จรับเงิน

รับสินค้าหน้าสาขา

มูลค่าการสั่งซื้อ: ไม่มีขั้นต่ำและไม่จำกัดมูลค่าการสั่งซื้อ
ค่าบริการ: ไม่มีค่าบริการ
สาขาและเวลาที่ให้บริการ

สาขาเยาวราช
– ห้องค้าทองคำแท่ง อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 1 เปิดให้บริการรับสินค้า วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 12.00 น. – 17.00 น.
– ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง สำนักงานใหญ่ เปิดให้บริการรับสินค้า เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 17.00 น.
– หรือห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง ถนนมังกร เปิดให้บริการรับสินค้า เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 17.00 น.

web แผนที่สาขา 01 0 web แผนที่สาขา 02 0 web แผนที่สาขา 03 0

สาขาสีลมคอมเพล็กซ์
– อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 เปิดให้บริการรับสินค้า ทุกวัน เวลา 12.00 – 19.00 น.

web แผนที่สาขา 04 0

สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
– อาคารซีคอนสแควร์ ชั้น 2 โซนลานน้ำพุ เปิดให้บริการรับสินค้า ทุกวัน เวลา 12.00 – 19.00 น.

web แผนที่สาขา 05 0

ระยะเวลาการรับสินค้า

 • สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินก่อน เวลา 14.00 น. สินค้าจะถูกส่งมอบให้หน้าสาขาใน 2 วันทำการถัดไป หาก 2 วันทำการถัดไปเป็นวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ สินค้าจะถูกส่งมอบให้หน้าสาขาวันที่เปิดทำการ ลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าได้ ตามวัน เวลา และสาขาที่ลูกค้าระบุไว้
 • สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินหลัง เวลา 14.00 น. สินค้าจะถูกส่งมอบให้หน้าสาขาใน 3 วันทำการถัดไป หาก 3 วันทำการถัดไปเป็นวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ สินค้าจะถูกส่งมอบให้หน้าสาขาวันที่เปิดทำการ ลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าได้ ตามวัน เวลา และสาขาที่ลูกค้าระบุไว้

การรับสินค้า
ขั้นตอนการจัดส่งBranch

 • เมื่อสินค้าพร้อมให้ลูกค้าเข้ามารับที่หน้าสาขา จะมี SMS แจ้งลูกค้าเพื่อยืนยันวัน เวลา และสาขาในการเข้ารับสินค้า
 • แจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อและชื่อนามสกุล ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นลูกค้าผู้ทำคำสั่งซื้อหรือบุคคลที่ลูกค้าแจ้งชื่อไว้ตามข้อมูลการรับสินค้าเท่านั้น โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • ผู้รับสินค้าตรวจสอบสินค้าและใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงนามเพื่อยืนยันการรับสินค้า เจ้าหน้าที่จะบันทึกภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินคู่กับหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้รับสินค้า โดยปิดข้อมูลที่เป็นเลขประจำตัวประชาชน ชิปการ์ด และแถบบาร์โค้ด

กรณีที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ กรุณาติดต่อ Contact Center 02-112-2202 หรือ LINE (ไลน์) @hshofficialstore หรือ อีเมล eshop.support@huasengheng.com ติดต่อได้ทุกวัน เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

พูดคุยกับเรา

พบเจอปัญหา หรือมีข้อสงสัย
ทักหาเราได้เลยที่นี่

เวลาทำการลูกค้าสัมพันธ์
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 24.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 น. - 17.30 น.

For the best experience, we recommend viewing the site in portrait orientation on mobile devices.

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
เลือกซื้อสินค้าต่อ
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.