thumbnail 10
thumbnail tfex set50 option
thumbnail 11
thumbnail 9
thumbnail 6
thumbnail 5
thumbnail 7
thumbnail 8
thumbnail 3
thumbnail tfex fx futures
thumbnail 2
thumbnail 1
gold investment banner 1

ตราสารอนุพันธ์

เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.5% ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับสากล โดยราคาเสนอซื้อขายจะเคลื่อนไหวตามราคาทองคำในตลาดโลก ทำให้สามารถทำกำไรจากการซื้อขาย โดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของค่าเงินบาท

หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิง

ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5%

ชื่อย่อสัญญา

GO

ขนาดของสัญญา

300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด

ราคาเสนอซื้อขาย

แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อน้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

±10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น ± 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด

เวลาซื้อขาย

ช่วงเวลา

Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.

Morning session: 09:45 น. - 12:30 น.

Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.

Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.

Pre-open: 18:45 น. - 18:50 น.

Night session: 18:50 น. - 03:00 น. (ของวันถัดไป)

การจำกัดฐานะ

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.
ในกรณีที่วันซื้อขายวันสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง (LBMA) ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด

วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา

 ชำระราคาเป็นเงินสด

ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ใช้ราคา LBMA Gold AM Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับ การซื้อขาย

ไม่เกิน 14 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูล

2 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย

 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600

แชร์บทความนี้

แบบฟอร์มการติดต่อ / สนใจสมัครเปิดบัญชี

  สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส

  ได้ที่เบอร์ 02-112-2222 กด 6

   
  พูดคุยกับเรา

  พบเจอปัญหา หรือมีข้อสงสัย
  ทักหาเราได้เลยที่นี่

  เวลาทำการลูกค้าสัมพันธ์
  จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 24.00 น.
  เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 น. - 17.30 น.

  For the best experience, we recommend viewing the site in portrait orientation on mobile devices.

  ตะกร้าสินค้า0
  ไม่มีสินค้าในตะกร้า
  เลือกซื้อสินค้าต่อ
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.