thumbnail 10
thumbnail tfex set50 option
thumbnail 11
thumbnail 9
thumbnail 6
thumbnail 5
thumbnail 7
thumbnail 8
thumbnail 3
thumbnail tfex fx futures
thumbnail 2
thumbnail 1
gold investment banner 1

ตราสารอนุพันธ์

Japanese Rubber Futures
สร้างโอกาสทำกำไรไปกับราคายางตลาดล่วงหน้าญี่ปุ่น

Japanese Rubber Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (Natural Rubber Ribbed Smoked Sheet No.3: RSS3) ที่ซื้อขายในตลาดล่วงหน้าญี่ปุ่น (OSE) ซึ่งเป็นมาตรฐานราคาแผ่นยางที่นิยมซื้อขายในตลาดเอเชีย โดยเสนอซื้อขายราคาเป็นหน่วยเงินเยน ต่อน้ำหนักยาง 1 กิโลกรัม

เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการตกลงซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในตลาดล่วงหน้าประเทศญี่ปุ่น (OSE) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการซื้อขายยางของตลาดเอเชีย ในปริมาณ ราคา และวันที่ส่งมอบในอนาคต ซึ่งมีตัวคูณสัญญาเท่ากับ 300 (หรือเทียบเท่าน้ำหนักยางแผ่นรมควันชั้น 3 ประมาณ 1,000 กิโลกรัม) โดยการเคลื่อนไหวของราคา Japanese Rubber Futures ทุก ๆ 1 เยน จะมีมูลค่าเท่ากับ 300 บาท ใช้การชำระราคาส่วนต่างกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นด้วยเงินสด (Cash Settlement) ไม่ต้องส่งมอบยาง และไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาคำนวณ

หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิง

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศญี่ปุ่น

ชื่อย่อสัญญา

JRF

ขนาดของสัญญา

300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

ทุกเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 6 เดือนที่ใกล้ที่สุด

ราคาเสนอซื้อขาย

แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเยนต่อกิโลกรัมโดยใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ตามราคาสินค้าอ้างอิงต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.10 เยนต่อกิโลกรัม (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน

±10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor
จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น ± 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด

เวลาซื้อขาย

ช่วงเวลา

Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.

Open session: 09:45 น. - 16:55 น.

การจำกัดฐานะ

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการที่สี่ (4) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าครบอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 13.15 น. ในกรณีที่วันซื้อขายวันสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง และ/หรือ เป็นกรณีตลาดสินค้าอ้างอิงกำหนดวันซื้อขายสุดท้ายแตกต่างจากปกติ ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด

วิธีการส่งมอบสินค้า/ชำระราคา

ชำระราคาเป็นเงินสด

ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า (Settlement Price) ที่เผยแพร่โดย Osaka Exchange : OSE ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย

ไม่เกิน 4 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูล

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูลได้ตามเห็นสมควร (ปัจจุบันยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600

แชร์บทความนี้

แบบฟอร์มการติดต่อ / สนใจสมัครเปิดบัญชี

  สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส

  ได้ที่เบอร์ 02-112-2222 กด 6

   
  พูดคุยกับเรา

  พบเจอปัญหา หรือมีข้อสงสัย
  ทักหาเราได้เลยที่นี่

  เวลาทำการลูกค้าสัมพันธ์
  จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 24.00 น.
  เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 น. - 17.30 น.

  For the best experience, we recommend viewing the site in portrait orientation on mobile devices.

  ตะกร้าสินค้า0
  ไม่มีสินค้าในตะกร้า
  เลือกซื้อสินค้าต่อ
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.