thumbnail 10
thumbnail tfex set50 option
thumbnail 11
thumbnail 9
thumbnail 6
thumbnail 5
thumbnail 7
thumbnail 8
thumbnail 3
thumbnail tfex fx futures
thumbnail 2
thumbnail 1
gold investment banner 1

ตราสารอนุพันธ์

Stock Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในวันนี้ว่า ในอนาคตจะซื้อขายหุ้นกันที่ราคาเท่าไร จำนวนเท่าใด ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ทำให้ Stock Futures เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติน่าสนใจซื้อขาย สำหรับทั้งผู้ลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว และผู้สนใจทั่วไป กล่าวคือ เป็นช่องทางสร้างผลกำไรใหม่ๆ ใช้สร้างผลกำไรได้สองทาง สามารถ "ซื้อก่อนขาย" หรือ "ขายก่อนซื้อ" ทำให้ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้ในทุกสภาพตลาด มีอัตราผลตอบแทนสูง ต้นทุนต่ำ และกำไรที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี Stock Futures เปิดซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551

หัวข้อ ลักษณะของสัญญา
สินค้าอ้างอิง

หุ้นสามัญจดทะเบียนตามรายชื่อที่ TFEX ประกาศ
(ดูรายชื่อหุ้นอ้างอิงที่นี่)

ชื่อย่อสัญญา

ชื่อย่อหุ้นอ้างอิง

ขนาดของสัญญา

1,000 หุ้นต่อ 1 สัญญา

เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส

ราคาเสนอซื้อขาย

เสนอซื้อขายเป็นราคาต่อหุ้น

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

0.01 บาท (คิดเป็น 10 บาทต่อสัญญา)

ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน

±30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด

เวลาซื้อขาย

ช่วงเวลา

Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.

Morning session: 09:45 น. - 12:30 น.

Pre-open: 13:45 น. - 14:15 น.

Afternoon session: 14:15 น. - 16:55 น.

การจำกัดฐานะ

ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Stock Futures ของหุ้นใดหุ้นหนึ่งในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด

วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.

ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย

คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและ ณ เวลาปิดทำการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา

ชำระราคาเป็นเงินสด

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา

ไม่เกิน 5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แชร์บทความนี้

แบบฟอร์มการติดต่อ / สนใจสมัครเปิดบัญชี

  สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส

  ได้ที่เบอร์ 02-112-2222 กด 6

   
  พูดคุยกับเรา

  พบเจอปัญหา หรือมีข้อสงสัย
  ทักหาเราได้เลยที่นี่

  เวลาทำการลูกค้าสัมพันธ์
  จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 24.00 น.
  เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 น. - 17.30 น.

  For the best experience, we recommend viewing the site in portrait orientation on mobile devices.

  ตะกร้าสินค้า0
  ไม่มีสินค้าในตะกร้า
  เลือกซื้อสินค้าต่อ
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.