Gold online Desktop

GOLD ONLINE 96.5%

GOLD ONLINE 96.5% เป็นการซื้อ-ขายทองคำแท่ง ที่ความบริสุทธิ์ 96.5% ผ่านระบบออนไลน์
ทำรายการได้ทั้งทางเว็บไซต์ของฮั่วเซ่งเฮง และแอปพลิเคชัน HSH Trade

เปิดโอกาสให้คุณ ซื้อ-ขายทองคำแท่งได้อย่างสะดวกสบาย สามารถนำทองคำแท่งหลอมของฮั่วเซ่งเฮง
ที่ท่านเก็บไว้มาขายได้ตามต้องการ ทำรายการง่ายผ่านระบบออนไลน์ ถอนเป็นทองคำแท่งได้เมื่อต้องการ

สะดวกง่ายกับ 2 ช่องทาง ในระบบออนไลน์

แสดงข้อความ

เงื่อนไขเบื้องต้น

icon 1 new

ซื้อ-ขาย ขั้นต่ำ

5 บาททองคำ

icon 4 new

ช่องทางซื้อ-ขาย

เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน HSH Trade

icon 3 new

เวลาซื้อ-ขาย

เว็บไซต์ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 06.00 - 02.00 น.

แอปฯ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 06.00 – 02.00 น.

icon 2 new

การวางหลักประกัน

วางเป็นเงินสดขั้นต่ำ 7,500 บาท
ซื้อ-ขายได้ 5 บาททองคำ

วางเป็นทองคำแท่ง
ขั้นต่ำ 5 บาททองคำ
ซื้อ-ขายได้ 75 บาททองคำ

icon 5 new

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินสดที่หน้าสาขา, โอนชำระผ่านธนาคาร,
ตัดผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS),
บัตรชำระค่าทอง,
Smart Payment,
Direct Debit
และ Bill Payment

ขั้นตอนการสมัคร

icon web 01 0

เตรียมเอกสารทั้งหมด 3 อย่าง

  1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี 2 ชุด
icon web 04 0

สมัครด้วยตนเองที่สาขา

นำเอกสารทั้ง 3 อย่าง มายื่นที่สาขา

  1. อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ถนนเยาวราช
  2. ฮั่วเซ่งเฮง สาขาศรีนครินทร์ ซีคอนสแควร์
  3. ฮั่วเซ่งเฮง สาขาสีลมคอมเพล็กซ์

รายละเอียดสาขาเพิ่มเติม คลิก

icon web 03 0

สมัครผ่านทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารมาได้ที่
แผนกซื้อ-ขายทองคำแท่งออนไลน์ 96.5%
255-257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 4
ถนนเยาวราช
แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
.

เอกสารการสมัคร

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
.
**ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมแนบเอกสารทั้ง 3 อย่าง**

icon web 02 0

การวางหลักประกัน

ลูกค้าต้องวางหลักประกันก่อน
จึงจะสามารถเริ่มต้นทำการซื้อ-ขายได้
โดยท่านสามารถเลือก
วางประกันได้ 2 รูปแบบ

1. วางเป็นเงินสดขั้นต่ำ 7,500 บาท
ซื้อ-ขายได้ 5 บาททองคำ
2. วางเป็นทองคำแท่งขั้นต่ำ 5 บาททองคำ ซื้อ-ขายได้ 75 บาททองคำ
.

*เมื่อลูกค้าวางเงินหลักประกัน กรุณาส่งเอกสารการโอนเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ทางอีเมลทุกครั้ง
online965@huasengheng.com

เงื่อนไขการซื้อ-ขายเบื้องต้น

กรณีซื้อ

ชำระเงินเต็มจำนวน ภายใน 3 วันทำการ
หลังจากทำการซื้อสำเร็จ
ลูกค้าสามารถเข้ามารับทองคำแท่ง
หรือ ฝากทองไว้ในระบบได้

กรณีขาย

ลูกค้าสามารถนำทองมาส่ง
หรือ ตัดขายทองที่ฝากไว้ในระบบ
หลังจากยืนยันตัดขายทองที่ฝากไว้ในระบบ
เงินจะโอนเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 3 วันทำการ
(ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ

* กรณีลูกค้าผิดนัดชำระราคาหรือ ส่งมอบทองคำ
ล่าช้าเกินกว่ากำหนด จะต้องชำระเบี้ยปรับ
ในอัตรา 3 บาท ต่อวัน ต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาททอง
นับตั้งแต่วันผิดนัด จนถึงวันชำระเสร็จสิ้น ไม่เกิน 7 วัน
(โดยนับรวม เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
* กรณีที่เกินกำหนดค้างชำระเกิน 7 วัน
ทางบริษัทจะทำการปิดสถานะ
การซื้อขายของลูกค้า ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
หมายเหตุ :
อัตราเบี้ยปรับ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามเงื่อนไขบริษัทฯ
Buy1

Log in เข้าสู่ระบบ

Buy2

เลือกรายการ “ลูกค้าซื้อ”

Buy3

ระบุน้ำหนัก และ ตรวจสอบราคาต่อหน่วย

Buy4

ใส่รหัส PIN และกดส่งคำสั่ง

Buy5

ตรวจสอบรายการ หากถูกต้องกด ยืนยัน

Buy6

หน้าจอแสดงทำรายการสำเร็จ

Buy7

รายการสั่งซื้อจะปรากฏขึ้นที่เมนู Order today พร้อมแสดงสถานะ ยืนยันราคา

Sell1

Log in เข้าสู่ระบบ

Sell2

เลือกรายการ “ลูกค้าขาย”

Sell3

เลือก นำทองมาส่งมอบ หรือ ทองฝากที่ฮั่วเซ่งเฮง

Sell4

ระบุน้ำหนัก และ ตรวจสอบราคาต่อหน่วย

Sell5

ใส่รหัส Pin และกด ส่งคำสั่ง

Sell6

ตรวจสอบรายการ หากถูกต้องกด ยืนยัน

Sell7

หน้าจอแสดงทำรายการสำเร็จ

Sell8

รายการสั่งขายจะปรากฏขึ้นที่เมนู Order today พร้อมแสดงสถานะ ยืนยันราคา

*กรณีตัดขายทองฝากในระบบ เงินจะโอนกลับเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 3 วันทำการ

POB1

Log in เข้าสู่ระบบ

POB2

เลือก ลูกค้าซื้อ

POB3

นำเครื่องหมายถูกออกจากช่องใช้ราคาปัจจุบัน

POB4

ระบุน้ำหนัก และ ราคาที่ต้องการซื้อ

POB5

ใส่รหัส Pin และกดส่งคำสั่ง

POB6

ตรวจสอบรายการ หากถูกต้องกด ยืนยัน

POB7

รายการตั้งรอราคาซื้อจะปรากฏขึ้นที่เมนู Order Today พร้อมแสดงสถานะ รอราคา

POS1

Log in เข้าสู่ระบบ

POS2

เลือก ลูกค้าขาย

POS3

นำเครื่องหมายถูกออกจากช่องใช้ราคาปัจจุบัน

POS4

ระบุน้ำหนัก และ ราคาที่ต้องการขาย

POS5

ใส่รหัส Pin และกดส่งคำสั่ง

POS6

ตรวจสอบรายการ หากถูกต้องกด ยืนยัน

POS7

รายการตั้งรอราคาขายจะปรากฏขึ้นที่เมนู Order Today พร้อมแสดงสถานะ รอราคา

Buy1

Log in เข้าสู่ระบบ

Buy2

เลือก ซื้อขายทองคำ

Buy3

เลือกปุ่ม ลูกค้าซื้อ

Buy4

ระบุน้ำหนักทอง

Buy5

กด ส่งคำสั่ง

Buy6

ใส่รหัส Pin

Buy7

รายการซื้อสำเร็จ

Buy8

รายการสั่งซื้อ
แสดงสถานะยืนยันราคา

Sell1

Log in เข้าสู่ระบบ

Sell2

เลือก ซื้อขายทองคำ

Sell3

เลือกปุ่มลูกค้าขาย

Sell4

ระบุน้ำหนักทอง

Sell5

กด ส่งคำสั่ง

Sell6

ใส่รหัส Pin

Sell7

รายการขายสำเร็จ

Sell8

รายการสั่งขาย
แสดงสถานะยืนยันราคา

POB1

Log in เข้าสู่ระบบ

POB2

เลือก ซื้อขายทองคำ

POB3

เลือกปุ่ม ลูกค้าซื้อ

POB4

นำเครื่องหมายถูก
ออกจากช่องใช้ราคาปัจจุบัน

POB5

ระบุน้ำหนักทอง

POB6

ระบุราคาทอง
ที่ต้องการซื้อ

POB7

ใส่รหัส Pin

POB8

รายการสั่งซื้อ
แสดงสถานะรอราคา

POS1

Log in เข้าสู่ระบบ

POS2

เลือก ซื้อขายทองคำ

POS3

เลือกปุ่มลูกค้าขาย

POS4

นำเครื่องหมายถูกออกจากช่องใช้ราคาปัจจุบัน

POS5

ระบุน้ำหนักทอง

POS6

ระบุราคาทอง
ที่ต้องการขาย

POS7

ใส่รหัส Pin

POS8

รายการสั่งขาย
แสดงสถานะรอราคา

ช่องทางการชำระเงิน

เป็นการชำระที่สามารถทำได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
โดยการพิมพ์เอกสารยอดที่ต้องชำระ และนำเอกสารไปยื่นชำระกับทางธนาคาร

เลขที่บัญชีสำหรับวางเงินหลักประกันและชำระเงินซื้อ-ขาย GOLD ONLINE 96.5%

ชื่อบัญชี: บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

Account Number Gold Online 96.5

 

*กรณีลูกค้าวางเงินหลักประกัน กรุณาส่งเอกสารการโอนเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ทางอีเมลทุกครั้ง
**กรณีโอนชำระเงินค่าซื้อทองคำ กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขที่สมาชิกลูกค้า และรายการที่ชำระเงิน ทางอีเมลทุกครั้ง
อีเมล: online965@huasengheng.com

นำเงินสดมาชำระเองโดยตรงที่สาขา

โอนชำระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ แอปพลิเคชันของธนาคาร
*ต้องนำส่งหลักฐานการชำระมาที่ อีเมล : online965@huasengheng.com

ตัดเงินจากบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งไว้ในวันสมัครสมาชิก ซึ่งเมื่อครบกำหนด 3 วันทำการ ยอดการสั่งซื้อจะถูกชำระอัตโนมัติ

เป็นการชำระด้วยบัตรที่ทางฮั่วเซ่งเฮงทำร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าสามารถนำบัตรมาชำระค่าทองโดยตรงที่หน้าสาขา

เป็นการชำระผ่านช่องทาง Internet Banking โดยการล็อกอินเข้าบัญชีธนาคาร
ผ่าน URL ของธนาคารนั้นๆ ค่าธรรมเนียม 15 บาท

เป็นการชำระผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน โมบายแบงก์กิ้ง ของ 3 ธนาคาร ได้แก่
ธนาคารกสิกรไทย (K  PLUS), ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY) และธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)

มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
ธนาคารกสิกรไทย (K PLUS) ฟรีค่าธรรมเนียม
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY) 3 บาท
ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank) 3 บาท

คำถามที่พบบ่อย

ทองคำ 96.5 ซื้อ-ขายขั้นต่ำเท่าไหร่ ?

ขั้นต่ำ 5 บาททองคำ

ทองคำ 96.5 ต่างกับทองคำ 99.99 อย่างไร?

มาตรฐานทองคำสมาคมค้าทองคำในประเทศไทย เป็นผู้กำหนดมาตรฐานทองคำ
ส่วนทองคำ 99.99 เป็น Brand มาตรฐานโลกตาม LBMA

สามารถซื้อขายได้ตั้งแต่กี่โมง?

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 02.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์)

กำหนดระยะเวลาการทำธุรกรรม (ชำระเงิน หรือ ส่งมอบทอง)?

ภายใน 3 วันทำการ หรือ T+3 หลังจากทำรายการผ่านระบบ

เบี้ยปรับคิดอย่างไร หากทำธุรกรรมเกินกำหนดวันชำระเงินวันที่กำหนด?

เบี้ยปรับ 3 บาทต่อบาททองคำต่อวัน โดยสถานะซื้อขายที่ค้างไว้ จะมีอายุ 10 วัน
หลังจากนั้นสถานะซื้อขายที่เกิดขึ้น จะถูก Match และหักจากเงินค้ำประกัน

การชำระเงินสำหรับลูกค้าสมาชิก?

สามารถชำระด้วยเงินสดหรือแคชเชียรเช็คหน้าเคาน์เตอร์/
เงินโอนผ่านธนาคาร รวมถึง บัตร Purchasing Card

ต้องการแจ้งชำระเงิน?

ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุรหัสสมาชิก เข้ามาที่ Email: online965@huasengheng.com
หรือ แฟกซ์ เข้ามาที่ 02-112-2269

สามารถรับหรือส่งทองได้ที่สาขาใดบ้าง?

จุดรับและส่งมอบทองคำ

การฝากทองได้หรือไม่ และมีค่าใช้จ่ายไหม?

สามารถฝากทองคำไว้กับฮั่วเซ่งเฮงได้ พร้อมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ใบฝากทองจะเปรียบเสมือนทองคำจริง ดังนั้นเอกสารใบฝากทอง ควรเก็บให้ปลอดภัย
หรือเพื่อความสะดวก ป้องกันการสูญหาย

Mask group

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-112-2222

รับ-ส่งทองคำ

เกี่ยวกับเรา

พูดคุยกับเรา

พบเจอปัญหา หรือมีข้อสงสัย
ทักหาเราได้เลยที่นี่

เวลาทำการลูกค้าสัมพันธ์
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 24.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 น. - 17.30 น.

For the best experience, we recommend viewing the site in portrait orientation on mobile devices.

ตะกร้าสินค้า0
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
เลือกซื้อสินค้าต่อ
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.